Menu Close

Laisvos darbo vietos

Priekulės socialinių paslaugų centras neterminuotam darbui prie savo komandos kviečia prisijungti socialinio darbo organizatorius (2 specialistus), kurie :

 • informuos ir konsultuos gyventojus dėl socialinių paslaugų teikimo, vykdys proaktyvią veiklą, nustatydamas socialinius sunkumus, kylančius bendruomenėje, ir informuodamas įvairioms socialinėms grupėms priklausančius asmenis apie galimybę gauti socialines paslaugas;
 • priims gyventojų, pageidaujančių gauti socialines paslaugas, prašymus, vertins asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį;
 • tarpininkaus socialinių paslaugų gavėjams, kreipdamasis į kitas valstybės ir (ar) savivaldybių institucijas, įstaigas ir (ar) organizacijas, kuriose socialinių paslaugų gavėjai gali gauti pagalbą;
 • organizuos, koordinuos ir kontroliuos socialinių paslaugų teikimą socialinių paslaugų gavėjui;
 • organizuos socialinį darbą ir socialinių paslaugų teikimą, telkdamas kitus specialistus;
 • bendraus ir bendradarbiaus su asmenimis iš socialinių paslaugų gavėjo socialinės aplinkos;
 • vertins teikiamų socialinių paslaugų efektyvumą;
 • bendradarbiaus su kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis socialinių paslaugų teikimo srityje.

Pareiginės algos pastovioji dalis (neatskaičius mokesčių) – nuo 1451,00 iki 1524,00 Eur. priklausomai nuo darbo patirties. Socialinio darbo organizatoriaus pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas didinamas atsižvelgiant į jo turimą kvalifikacinę kategoriją: pirma 15 proc., antra 20 proc., trečia 30 proc. Neturinčiam kvalifikacinės kategorijos, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas gali būti didinamas iki 10 procentų. Darbuotojui mokama pareiginės algos kintamoji dalis (nuo 5 iki 20 proc. pareiginės algos pastoviosios dalies), priemokos. Kompensuojamos kelionės į/iš darbo išlaidos pagal savivaldybės patvirtintą tvarką.

Darbo vietos: Priekulės ir Sendvario seniūnijose, Klaipėdos r.

Mes tikimės, kad:
• esate atviras (-a) iššūkiams;
• gebate bendrauti, esate pareigingas;

 • mylite savo darbą ir žmones;
 • turite įgijęs socialinio darbo kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį arba baigęs socialinio darbo studijų krypties programą ir įgijęs socialinių mokslų kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį, arba iki 2014 m. gruodžio 31 d. būti įgijęs kitą kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį ir socialinio darbuotojo kvalifikaciją ar baigęs socialinio darbo studijų programą, ar socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka baigęs socialinio darbuotojo praktinei veiklai pasirengti skirtus mokymus.
  Laukiame Jūsų gyvenimo aprašymo iki 2023 m. rugsėjo 11 d., el. p. priekulesspc@gmail.com

Daugiau informacijos apie siūlomą poziciją galite kreiptis tel.: 8 673 55885, 8 46 454011 į direktorę Viliją Lingienę.

Puslapis „Laisvos darbo vietos” atnaujintas: 2023-09-06

Skip to content