Menu Close

Socialinės paslaugos

Priekulės socialinių paslaugų centre teikiamos šios socialinės paslaugos :

Bendrosios socialinės paslaugos yra atskiros, be nuolatinės specialistų priežiūros teikiamos paslaugos. Bendrųjų socialinių paslaugų tikslas – ugdyti ar kompensuoti asmens (šeimos) gebėjimus savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime. Bendrosios socialinės paslaugos teikiamos socialinių paslaugų įstaigose ir asmens namuose. Paslaugų teikimo trukmė / dažnumas priklauso nuo asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio.

 Bendrosios socialinės paslaugos:

  • Informavimas;
  • Konsultavimas;
  • Tarpininkavimas ir atstovavimas;
  • Transporto organizavimas;
  • Sociokultūrinės paslaugos;

Specialiosios socialinės paslaugos yra visuma paslaugų, teikiamų asmeniui (šeimai), kurio gebėjimams savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime ugdyti ar kompensuoti prevencinių ir (ar) bendrųjų socialinių paslaugų nepakanka. Specialiųjų socialinių paslaugų tikslas – grąžinti asmens (šeimos) gebėjimus pasirūpinti savimi ir integruotis į visuomenę ar tenkinti asmens gyvybinius poreikius teikiant kompleksinę pagalbą. Specialiosios socialinės paslaugos teikiamos socialinių paslaugų įstaigose ir (ar) asmens namuose. Paslaugų teikimo trukmė / dažnumas priklauso nuo asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio.

 Socialinės priežiūros paslaugos:

  • Vaikų dienos socialinė priežiūra. Dienos socialinės priežiūros paslaugos, kuriomis siekiama ugdyti vaiko ir jo šeimos narių socialinius bei gyvenimo įgūdžius;
  • Psichosocialinė pagalba. Pagalbos (socialinės, psichologinės, sielovados) suteikimas ir organizavimas asmenims, išgyvenantiems krizę ar patiriantiems stiprius emocinius išgyvenimus (sunkias ligas, netektis, skyrybas šeimoje, psichologinį, moralinį, fizinį ar seksualinį smurtą), ir jų šeimoms, artimiesiems.

Socialinės globos paslaugos:

Visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu.

  • Dienos socialinė globa senyvo amžiaus asmenims dienos centre;
  • Dienos socialinė globa suaugusiems asmenims su negalia dienos centre;

Dienos socialinė globa vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims namuose.

 

Puslapis „Socialinės paslaugos” atnaujintas: 2022-11-15

Skip to content