Menu Close

Teikiamų socialinių paslaugų sąrašas

PRIEKULĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ SĄRAŠAS nuo 2022-01-01

 
Eil. Nr. Kodas SPIS Socialinės paslaugos pavadinimas Socialinės paslaugos gavėjai Paslaugos teikimo vieta Socialinės paslaugos kaina vienam asmeniui

nuo 2022-01-01

Pastabos
I. BENDROSIOS SOCIALINĖS PASLAUGOS
1. 201 Informavimas Socialinę riziką patiriantys vaikai ir jų šeimos,

vaikai su negalia ir jų šeimos, likę be tėvų globos vaikai, suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos,

senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos,

socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys ir jų šeimos,

socialinę riziką patiriančios šeimos, vaikus globojančios šeimos,

mažiau galimybių turintis jaunimas, krizinėje situacijoje (skyrybos, darbo praradimas, artimojo netektis ir kt.) esančios šeimos ir jų nariai,

kiti asmenys ir šeimos

Priekulės socialinių paslaugų          centras Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2020-08-20 sprendimas Nr.

T11-315 (Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2021-10-28 sprendimas Nr. T11-290)

2. 202 Konsultavimas
3. 203 Tarpininkavimas ir atstovavimas
4. 206 Transporto organizavimas Vaikai su negalia ir jų šeimos, suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos,

senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos

Priekulės socialinių paslaugų           centras 1,04 Eur/km Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2020-08-20 sprendimas Nr.

T11-315 (Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2021-10-28

sprendimas Nr. T11-290)

II. SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGOS
5. 400 Vaikų dienos socialinė priežiūra Socialinę riziką patiriantys vaikai ir jų šeimos,

neįgalūs vaikai ir jų šeimos,

kiti vaikai (pvz., likę be tėvų globos vaikai ir jų šeimos)

Priekulės socialinių paslaugų  centro Vaikų dienos centras  2,76 Eur/val. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2020-08-20 sprendimas Nr.

T11-315 (Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2021-10-28 sprendimas Nr. T11-290)

6. 360 Psichosocialinė pagalba Vaikai su negalia ir jų šeimos,

vaikai, kuriems pagal Lietuvos Respublikos vaiko teisių

apsaugos pagrindų įstatymą nustatyta laikinoji priežiūra, kiti tos šeimos vaikai kartu su jų atstovais pagal

įstatymą,

suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos, artimieji,

senyvo              amžiaus              asmenys           ir              jų šeimos, artimieji,

krizinėje situacijoje (skyrybos, darbo

praradimas, artimo netektis ir kt.) esančios šeimos ir jų nariai,

socialinę riziką patyrę ar patiriantys vaikai ir jų šeimos,

socialinę riziką patyrę ar patiriantys suaugę asmenys ir jų šeimos, smurtautojai,

kiti asmenys ir jų šeimos

Priekulės socialinių paslaugų  centras 11,85 Eur/val. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2020-08-20 sprendimas Nr.

T11-315 (Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2021-10-28 sprendimas Nr. T11-290)

III. SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGOS
7. 414 Dienos socialinė globa institucijoje Suaugę asmenys su negalia Priekulės socialinių paslaugų centro Dienos socialinės globos centras 6,09 Eur/val. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2020-08-20 sprendimas Nr.

T11-315 (Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2021-10-28

sprendimas Nr. T11-290)

415 Senyvo amžiaus asmenys
414 Dienos socialinė

globa institucijoje

Suaugę asmenys su sunkia negalia Priekulės socialinių paslaugų centro Dienos socialinės globos centras 7,49 Eur/val. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2020-08-20 sprendimas Nr.

T11-315 (Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2021-10-28

sprendimas Nr. T11-290)

415 Senyvo amžiaus asmenys su

sunkia              negalia

8. 411 Dienos socialinė

globa asmens namuose (Integrali pagalba)

Vaikai su negalia, vaikai su sunkia negalia Asmens namuose 7,67 Eur/val. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2020-08-20 sprendimas Nr.

T11-315 (Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2021-10-28

sprendimas Nr. T11-290)

414 Suaugę asmenys su negalia, suaugę asmenys su sunkia negalia
415 Senyvo amžiaus asmenys, senyvo amžiaus asmenus su sunkia negalia

 

Skip to content