Menu Close

Kokybės valdymo politika (EQUASS)

EQUASS LOGO

 

Priekulės socialinių paslaugų centrui  suteiktas Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos EQUASS Assurance sertifikatas nuo 2021-11-29 iki 2024-11-29. Centre, socialinių paslaugų teikimas atitinka visus EQUASS kokybės sistemos užtikrinimo kriterijus šioms paslaugoms:

 • Institucinė socialinė globa (dienos) senyvo amžiaus asmenims;
 • Institucinė socialinė globa (dienos) suaugusiems asmenims su negalia.

Dvejus metus Centre buvo įgyvendinami projekto „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“ uždaviniai. Projekto pagrindinis tikslas – didinti Lietuvos socialinių paslaugų kokybę, taikant savanoriškos Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos reikalavimus.

Esame be galo laimingi ir didžiuojamės pasiektu rezultatu. Didžiulis ačiū visiems:

 • Darbuotojams už supratingumą, laiką, kantrybę, tikslo siekimą;
 • Paslaugų gavėjams bei jų artimiesiems už suteiktą pozityvų atgalinį ryšį, perteiktą svarią nuomonę auditorei, apie gaunamas kokybiškas paslaugas;
 • Centro partneriams, už gražius atsiliepimus ir puikią bendrystę su mūsų Centru;
 • Klaipėdos rajono savivaldybės Kultūros, sveikatos ir socialinės politikos skyriaus specialistams.

Dėkoja Priekulės socialinių paslaugų centro direktorė Vilija Lingienė, direktorės pavaduotoja socialiniams reikalams bei šio projekto koordinatorė Irena Skrabienė.

sertifikatas

EQUASS Pažangos ataskaita už 2023 m.

EQUASS pažangos ataskaita už 2022 m. 

EQUASS ASSURANCE AUDITO ATASKAITA, 2021-10-13;14

EQUASS 2018 vidaus audito ataskaita, 2021-04-19

Skelbimas dėl EQUASS išorės audito


2021 m. balandžio 19 d. Priekulės socialinių paslaugų centre vyks EQUASS vidaus auditas. Aud

itą atliks EQUASS konsultantė Jorūnė Mylytė-Savickienė.

Europos socialinių paslaugų kokybės užtikrinimo sistema (EQUASS) yra Europos reabilitacijos platformos (EPR) iniciatyva, kuria siekiama prisidėti plėtojant socialinių paslaugų sektorių, kuriame kokybiškos paslaugos užtikrina paslaugų gavėjų integraciją ir aukštą gyvenimo kokybę.

Vidaus audito susitikimo dienotvarkė:


Nr. 1 Vizija Misija Tikslas Page 1

Nr. 1 Vizija Misija Tikslas Page 2

 

Vizija, Misija, Tikslas, Vertybės

Vizija Misija Tikslas Vertybės Page 1

Vizija Misija Tikslas Vertybės Page 2


JPG


ISGP maketas

 

PRIEKULĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO KOKYBĖS POLITIKA

PRIEKULĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO PAGRINDINĖS TEIKIAMOS PASLAUGOS

 

 


EQUASS Assurance 2018 diegimas Priekulės socialinių paslaugų centre

 

„Paslaugų gavėjų įgalinimas – socialinis procesas, keičiantis socialinio darbo praktiką“

 

Kas yra EQUASS?  

Tai socialinių paslaugų kokybės užtikrinimo, kokybės kontrolės ir sertifikavimo programa, įgalinanti socialinių paslaugų teikėjus užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę bei nuolatinį tobulinimą, atsižvelgiant į individualius kiekvieno paslaugų gavėjo poreikius bei visų suinteresuotų šalių lūkesčius.

EQUASS misija – plėtoti socialinių paslaugų sektorių, skatinant paslaugų teikėjus gerinti kokybę, nuolat tobulėti, mokytis ir vystytis, kad paslaugų vartotojams visoje Europoje būtų garantuotos kokybiškos paslaugos.

         Priekulės socialinių paslaugų centras vykdydamas projektą  „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“ jį įgyvendina, vadovaujantis požiūriu „Jei nori padaryti pasaulį geresnį, pradėk nuo savęs, pradėk nuo žmogaus veidrodyje ir pradėk pokyčius“. Į šį procesą yra įtraukti visi – vadovai, darbuotojai, paslaugų gavėjai, suinteresuotos šalys.

Mūsų darbuotojai supranta kodėl to reikia ir tiki tuo, ką daro, ką kitaip daro, darydami ne dėl kitų, o dėl savęs, suvokdami, kad tai turi vykti ne per prievartą, tada naudos iš to bus maža.

Žinoma, kai ką suprasime tik po kurio laiko…

Vienas esminių EQUASS kokybės sistemos principų yra paslaugų gavėjų įgalinimas, jo teisių puoselėjimas, orumo skatinimas, taip pat atsakomybė už savo gyvenimą.

Tarp vadovų ir darbuotojų vyksta diskusijos apie įgalinimo sampratą, paslaugų gavėjų įgalinimą, jų įtraukimą, dalyvavimą, sudarant individualius planus, apie siekiamų rezultatų gerėjimą, apie, pastebimai didėjantį paslaugų gavėjų savarankiškumą. Centro komandos siekis, kad paslaugų gavėjas galėtų pats, be darbuotojo pagalbos, priimti sprendimus įvairiais, gyvenime, iškilusiais klausimais. Paslaugų gavėjų įgalinimas siekiamas konkrečiais mažais žingsniais. Žmogus, kasdien, dalyvavaudamas įvairiose veiklose turi matyti prasmę, įtaką, kodėl jis tai turi daryti.

Centro darbuotojų misija – siekti paslaugų gavėjų savarankiškumo, kad jie ne tik norėtų, bet ir sugebėtų.

Labai svarbus aspektas – darbuotojo tikėjimas žmogaus galiomis ir siekiamu tikslu, nes tik tuomet įvyksta tikrasis įgalinimas.

{gallery}21.03.14{/gallery}


SOCIALINIŲ PASLAUGŲ KOKYBĖS DIEGIMO SISTEMA (EQUASS)

PRIEKULĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRE

 

             2019 m. lapkričio 29 d. Priekulės socialinių paslaugų centras pasirašė sutartį dėl dalyvavimo projekte „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“ Nr. EQS-171 su projekto vykdytoju VšĮ Valakupių reabilitacijos centru.

Sutarties objektas – Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos (toliau – EQUASS) diegimas įstaigoje, siekiant įgyti EQUASS Assurance sertifikatą (Dienos socialinei globai institucijoje).

Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų.

Priekulės socialinių paslaugų centras išsikėlė tikslą – gerinti teikiamų paslaugų kokybę pagal EQUASS sistemą. EQUASS kokybės sistema Europos šalyse yra pripažinta kaip tinkamiausia socialiniame sektoriuje. EQUASS kokybės sistemą sudaro 10 kokybės principų, kurie yra pagrįsti visuotinėmis vertybėmis ir tinkamiausiai atliepia socialinių paslaugų gavėjų lūkesčius.

Projekto tikslas – socialinių paslaugų kokybės standartizavimas Lietuvoje, iškilus poreikiui kurti kokybės valdymo ir užtikrinimo sistemą, gerinant Lietuvos socialinių paslaugų kokybę, taikant Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos reikalavimus.

EQUASS Assurance – tai Europos reabilitacijos platformos iniciatyva sukurta sertifikavimo, mokymo ir konsultavimo sistema, kuri padeda įgyvendinti Savanoriškos Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos reikalavimus. Pagal EQUASS programas teikiamos visapusiškos paslaugos kokybės gerinimo, skatinimo, pripažinimo ir sertifikavimo srityse, kuriose laikomasi socialinėms paslaugoms Europoje keliamų kokybės reikalavimų. EQUASS iniciatyva siekiama socialinių paslaugų sektoriaus plėtros, skatinant paslaugų teikėjus gerinti kokybę, nuolat tobulėti, mokytis ir vystytis, kad paslaugų vartotojams visoje Europoje būtų garantuotos kokybiškos paslaugos. Socialines paslaugas teikiančios organizacijos turi galimybę įsitraukti į išorinį savo teikiamų paslaugų vertinimą Europos lygmenyje. Įstaiga, gavusi EQUASS kokybės sertifikatą, įrodo, kad įstaigos teikiamos paslaugos atitinka Europos socialinių paslaugų teikimo standartus.

EQUASS kokybės sertifikatas suteikiamas, jeigu įstaiga teikia paslaugas, vadovaujantis EQUASS kokybės principais:

 1. Lyderystė;
 2. Personalas;
 3. Teisė;
 4. Etika;
 5. Partnerystė;
 6. Dalyvavimas;
 7. Orientacija į asmenį;
 8. Kompleksiškumas;
 9. Orientacija į rezultatus;
 10. Nuolatinis gerinimas.

EQUASS sertifikavimas užtikrina, kad veikla pakankamai efektyvi, atsižvelgiant į EQUASS kokybės principus ir kad ši veikla atitinka Europos socialinių paslaugų kokybės užtikrinimo sistemą. Sertifikavimas užtikrina veiklos efektyvumą, remiantis pagrindiniais veikiančios kokybės valdymo sistemos elementais.


Tėvų supažindinimas su EQUASS Assurance projekto 2018 diegimo planu

2020-06-25

Vakar įstaigoje įvyko tėvelių, globėjų susitikimas su darbuotojais dėl Priekulės socialinių paslaugų centre vykdomo EQUASS Assurance projekto 2018, kuris nukreiptas į paslaugų gavėjų gyvenimo kokybės gerinimą. Projektą pristatė įstaigos direktorė V. Lingienė, projekto koordinatorė pavaduotoja socialiniams reikalams I. Skrabienė, socialinės darbuotojos Jūratė, Lilija, Kristina ir Eglė, psichologė Goda. Susirinkimo metu socialinės darbuotojos multimedijos pagalba parodė tėveliams, kaip su projekto aprašais supažindinami patys paslaugų gavėjai . Slaugytoja I. Klimienė supažindino tėvelius su apsaugos priemonėmis pokarantininiu laikotarpiu – rankų dezinfekcija, temperatūros matavimas ir pan. Labai džiugu, kad susirinko daug tėvų, globėjų, kurie buvo aktyvūs – domėjosi savo artimų žmonių kasdienių įgūdžių ugdymu ir lavinimu, jų savarankiškumo lygiu. Nutarta dėl bendros vasaros kelionės, naujais nariais papildyta Centro taryba. Tikimės, kad ir sekančiais kartais sulauksime dar daugiau suinteresuotų tėvų, globėjų, kuriems svarbu jų artimųjų gyvenimas įstaigoje. Visi kartu – mes tikrai veikli ir atsakinga bendruomenė.

Socialinė darbuotoja Jūratė Jovaišienė

{gallery}20.06.262{/gallery}


Paslaugų gavėjų teisės Page 1

Paslaugų gavėjų teisės Page 2

Paslaugų gavėjų teisės Page 3


KUR KREIPTIS, JEI JUMS REIKIA MŪSŲ PASLAUGŲ

Įstaigos lankstinukas Page 1

Įstaigos lankstinukas Page 2

Skip to content