Menu Close

Bendrosios socialinės paslaugos

PRIEKULĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO TEIKIAMOS

BENDROSIOS SOCIALINĖS PASLAUGOS

Bendrosios socialinės paslaugos yra atskiros, be nuolatinės specialistų priežiūros teikiamos paslaugos. Bendrųjų socialinių paslaugų tikslas – ugdyti ar kompensuoti asmens (šeimos) gebėjimus savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime. Bendrosios socialinės paslaugos teikiamos socialinių paslaugų įstaigose ir asmens namuose. Paslaugų teikimo trukmė / dažnumas priklauso nuo asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio.

Paslaugos pavadinimas Kriterijus Apibūdinimas
Informavimas Apibrėžimas Reikalingos informacijos apie socialinę pagalbą suteikimas asmeniui (šeimai)
Gavėjai Socialinę riziką patiriantys vaikai ir jų šeimos,

vaikai su negalia ir jų šeimos,

likę be tėvų globos vaikai,

suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos,

senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos,

socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys ir jų šeimos, socialinę riziką patiriančios šeimos,

vaikus globojančios šeimos,

mažiau galimybių turintis jaunimas,

krizinėje situacijoje (skyrybos, darbo praradimas, artimojo netektis ir kt.) esančios šeimos ir jų nariai,

kiti asmenys ir šeimos

Teikimo trukmė / dažnumas Pagal poreikį
Paslaugas teikiantys specialistai Socialiniai darbuotojai
Konsultavimas Apibrėžimas Pagalba, kurią teikiant kartu su asmeniu analizuojama asmens (šeimos) problema ir ieškoma veiksmingų jos sprendimo būdų
Gavėjai Socialinę riziką patiriantys vaikai ir jų šeimos,

vaikai su negalia ir jų šeimos,

likę be tėvų globos vaikai,

suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos,

senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos,

socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys ir jų šeimos,

socialinę riziką patiriančios šeimos,

vaikus globojančios šeimos,

krizinėje situacijoje (skyrybos, darbo praradimas, artimojo netektis ir kt.) esančios šeimos ir jų nariai,

mažiau galimybių turintis jaunimas,

kiti asmenys ir šeimos

Teikimo trukmė / dažnumas Kol problema bus išspręsta
Paslaugas teikiantys specialistai Socialiniai darbuotojai, psichologai, kiti specialistai
Tarpininkavimas ir atstovavimas Apibrėžimas Pagalbos asmeniui (šeimai) suteikimas sprendžiant įvairias asmens (šeimos) problemas (teisines, sveikatos, ūkines, buitines), tvarkant dokumentus, mokant mokesčius, registruojant pas specialistus, organizuojant ūkinius darbus ir kt., tarpininkaujant tarp asmens (šeimos) ir jo aplinkos (kitų institucijų, specialistų, asmenų)
Gavėjai Socialinę riziką patiriantys vaikai ir jų šeimos,

vaikai su negalia ir jų šeimos,

likę be tėvų globos vaikai,

suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos,

senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos,

socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys ir jų šeimos,

socialinę riziką patiriančios šeimos,

vaikus globojančios šeimos,

krizinėje situacijoje (skyrybos, darbo praradimas, artimojo netektis ir kt.) esančios šeimos ir jų nariai,

mažiau galimybių turintis jaunimas,

kiti asmenys ir šeimos

Teikimo trukmė / dažnumas Kol problema bus išspręsta
Paslaugas teikiantys specialistai Socialiniai darbuotojai
Transporto organizavimas Apibrėžimas Paslauga, teikiama pagal poreikius asmenims, kurie dėl negalios, ligos ar senatvės turi judėjimo problemų ir dėl to ar dėl nepakankamų pajamų negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu. Transporto organizavimo paslauga apima ir pagal individualius asmens poreikius teikiamą pagalbą, palydint asmenį iš jo namų iki transporto priemonės, iš jos iki  tikslo objekto ir atgal
Gavėjai Vaikai su negalia ir jų šeimos,

suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos,

senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos, socialinę riziką patiriančios šeimos,

kiti asmenys ir šeimos

Teikimo trukmė / dažnumas Pagal poreikį
Paslaugas teikiantys specialistai Socialiniai darbuotojai, individualios priežiūros darbuotojai, kiti specialistai

 

 

Puslapis „Bendrosios socialinės paslaugos” atnaujintas 2022-11-23

Skip to content