Menu Close

Specialiosios socialinės paslaugos

PRIEKULĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO TEIKIAMOS

SPECIALIOSIOS SOCIALINĖS PASLAUGOS

 

Specialiosios socialinės paslaugos yra visuma paslaugų, teikiamų asmeniui (šeimai), kurio gebėjimams savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime ugdyti ar kompensuoti prevencinių ir (ar) bendrųjų socialinių paslaugų nepakanka. Specialiųjų socialinių paslaugų tikslas – grąžinti asmens (šeimos) gebėjimus pasirūpinti savimi ir integruotis į visuomenę ar tenkinti asmens gyvybinius poreikius teikiant kompleksinę pagalbą. Specialiosios socialinės paslaugos teikiamos socialinių paslaugų įstaigose ir (ar) asmens namuose. Paslaugų teikimo trukmė / dažnumas priklauso nuo asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio.

 Socialinės priežiūros paslaugos:

  • Vaikų dienos socialinė priežiūra ;
  • Psichosocialinė pagalba.
Paslaugos pavadinimas Kriterijus Apibūdinimas
Psichosocialinė pagalba Apibrėžimas Pagalbos (socialinės, psichologinės, sielovados) suteikimas ir organizavimas asmenims, išgyvenantiems krizę ar patiriantiems stiprius emocinius išgyvenimus (sunkias ligas, netektis, skyrybas šeimoje, psichologinį, moralinį, fizinį ar seksualinį smurtą), ir jų šeimoms, artimiesiems
Gavėjai Vaikai su negalia ir jų šeimos,

vaikai, kuriems pagal Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą nustatyta laikinoji priežiūra, kiti tos šeimos vaikai kartu su jų atstovais pagal įstatymą,

suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos, artimieji,

senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos, artimieji,

krizinėje situacijoje (skyrybos, darbo praradimas, artimojo netektis ir kt.) esančios šeimos ir jų nariai,

socialinę riziką patyrę ar patiriantys vaikai ir jų šeimos,

socialinę riziką patyrę ar patiriantys suaugę asmenys ir jų šeimos,

smurtautojai,

kiti asmenys ir jų šeimos

Teikimo vieta Priekulės socialinių paslaugų centras
Teikimo trukmė / dažnumas Pagal poreikį,

teikiant paslaugą visą parą, gali būti organizuojamas laikinas apnakvindinimas

Paslaugos sudėtis Bendravimas,

psichologinė pagalba,

kitos paslaugos

Paslaugas teikiantys specialistai Socialiniai darbuotojai, psichologai
Vaikų dienos socialinė priežiūra Apibrėžimas Dienos socialinės priežiūros paslaugos, kuriomis siekiama ugdyti vaiko ir jo šeimos narių socialinius bei gyvenimo įgūdžius
Gavėjai Socialinę riziką patiriantys vaikai nuo 6 iki 18 m. ir jų šeimos,

vaikai nuo 6 iki 18 m. iš socialinę riziką patiriančių šeimų ir jų šeimos,

vaikai su negalia nuo 6 iki 18 m. ir jų šeimos,

kiti vaikai nuo 6 iki 18 m. ir jų šeimos (pvz., likę be tėvų globos vaikai)

Teikimo vieta Priekulės socialinių paslaugų centro vaikų dienos centras
Teikimo trukmė / dažnumas Ne mažiau kaip 12 valandų per savaitę
Paslaugos sudėtis Kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir (ar) palaikymas, ir (ar) atkūrimas (savitvarka, asmens higiena, sveikos gyvensenos įgūdžiai ir kt.),

pagalba ruošiant pamokas,

maitinimo organizavimas,

laisvalaikio organizavimas,

psichologinės pagalbos organizavimas, kitos individualios socialinės paslaugos, atsižvelgiant į vaiko poreikius

Paslaugas teikiantys specialistai Socialiniai darbuotojai,

individualios priežiūros darbuotojas,

psichologas

Ypatumai Vaikai, kuriems paslaugos teikimo metu sukako 18 m. ir kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programas,  paslauga gali būti teikiama ir toliau, iki jie baigs bendrojo ugdymo programą, bet ne ilgiau nei iki tų metų, kuriais jie baigia mokytis pagal šias programas, rugpjūčio 31 d.,

vaikai su negalia – iki mokslo metų, kuriais jiems sukanka 21 metai ir kuriais jie mokosi pagal šias programas, pabaigos

Socialinės globos paslaugos:

  • Dienos socialinė globa senyvo amžiaus asmenims dienos centre;
  • Dienos socialinė globa suaugusiems asmenims su negalia dienos centre;
  • Dienos socialinė globa (integrali pagalba) vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims namuose.
Paslaugos pavadinimas Kriterijus Apibūdinimas
Dienos socialinė globa

 

Apibrėžimas Visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu
Gavėjai Vaikai su negalia,

suaugę asmenys su negalia,

senyvo amžiaus asmenys

Teikimo vieta Priekulės socialinių paslaugų centro dienos socialinės globos centre asmenims su negalia,

Priekulės socialinių paslaugų centro dienos socialinės globos centre senyvo amžiaus asmenims, 

asmens namuose

Teikimo trukmė / dažnumas Nuo 3 val. per dieną, iki 5 dienų per savaitę centre,

nuo 2 iki 10 val. per parą, iki 7 dienų per savaitę asmens namuose

Paslaugos sudėtis Bendravimas,

laisvalaikio organizavimas,

maitinimo organizavimas (kai paslauga teikiama ilgiau nei 5 val. per dieną),

asmeninės higienos paslaugų (skalbimo ir pan.), organizavimas,

psichologinė ir psichoterapinė pagalba,

pagalba rengiantis, maitinantis, prausiantis ir kt.,

socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas,

kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas (tvarkant pinigų apskaitą, apsiperkant ir mokant mokesčius, planuojant ir atliekant namų ruošos darbus ir pan.),

darbo įgūdžių ugdymas (siuvimas, mezgimas, audimas, dailės dirbiniai, keramika, savarankiškas patalpų, aplinkos tvarkymas ir pan.),

sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas,

transporto paslaugų organizavimas,

kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį

Paslaugas teikiantys specialistai Socialiniai darbuotojai,

individualios priežiūros darbuotojai,

psichologai,

sveikatos priežiūros, užimtumo specialistai

 

Puslapis „Socialinės paslaugos” atnaujintas: 2022-11-23

Skip to content