Menu Close

Vaikų dienos socialinė priežiūra (Vaikų dienos centras)

VAIKŲ DIENOS SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGOS

Vaikų dienos socialinė priežiūra – tai dienos socialinės priežiūros paslaugos, kuriomis siekiama ugdyti vaiko ir jo šeimos narių socialinius bei gyvenimo įgūdžius.

Vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugas sudaro: informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas, kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir (ar) palaikymas, ir (ar) atkūrimas, bendravimas, maitinimo organizavimas, pagalba ruošiant pamokas, laisvalaikio organizavimas, psichologinės pagalbos organizavimas, kitos individualios socialinės paslaugos, atsižvelgiant į vaiko poreikius.

Priekulės socialinių paslaugų centro Vaikų dienos centre siekiama kurti atvirą, draugišką, palaikančią aplinką, kad vaikai čia jaustųsi saugūs, priimti, laukiami. Stengiamasi formuoti pozityvų vaikų požiūrį į gyvenimą, ugdomi socialiniai, bendravimo, higienos įgūdžiai, etiketas. Organizuojant įvairias veiklas siekiama didinti vaikų fizinį aktyvumą, įtraukti vaikus į užsiėmimus, atsižvelgiant į jų interesus, sudaryti sąlygas kūrybiškumui ir saviraiškai, ugdyti atsakomybę, lavinti gebėjimus ir įgūdžius, plėsti vaikų kultūrinį akiratį, skatinti bendruomeniškumą, integraciją į visuomenę.

Centre organizuojamas vaikų užimtumas:

 • bendravimo, kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas;
 • meninė, kūrybinė veikla, stalo žaidimai, robotika, kompiuterinis raštingumas;
 • sportinės veiklos užsiėmimai (mankšta, komandiniai žaidimai, žygiai, riedlentės, riedučiai, paspirtukai ir kt.);
 • poilsio, atokvėpio valandėlės relaksacijos kabinete, terapijos;
 • teminiai pokalbiai, diskusijos, specialistų paskaitos, prevenciniai užsiėmimai (smurto, patyčių, saugaus elgesio elektroninėje erdvėje, žalingų įpročių, savižudybių prevencijos temomis);
 • tradicinės šventės, popietės, viktorinos;
 • pažintinės išvykos, muziejų lankymas, edukacijos;
 • pagalba vaikams pamokų ruošoje.

Vaikų maitinimas

Centrą lankantys vaikai mokslo metų laikotarpiu maitinami nemokamais pavakariais, kuriuos budintys vaikai su socialinio darbuotojo priežiūra ir pagalba ruošia centro mokomojoje virtuvėje.  Moksleivių atostogų metu vaikai centre nemokamai maitinami 2 kartus – atvežami ir pateikiami karšti pietūs bei mokomojoje virtuvėje gaminami pavakariai.

Paslaugas teikiantys specialistai

Centre vaikams ir jų artimiesiems socialines paslaugas teikia:

 • socialiniai darbuotojai (2,5 etato);
 • psichologas (0,5 etato);
 • individualios priežiūros darbuotojas (1 etatas).

Vaikų dienos centro darbuotojai bendrauja ir bendradarbiauja su vaikų artimaisiais, informuoja aktualiais klausimais, teikia individualias socialines, psichologines konsultacijas, organizuoja šeimų konsultacijas, organizuoja popietes, susitikimus, šventes, siekdami kurti ryšį, bendrystę ir bendruomeniškumą. Sprendžiant iškilusias problemas, atstovaujant vaikų poreikius ir interesus socialiniai darbuotojai bendradarbiauja su įvairių institucijų specialistais.

Vaikų dienos socialinė priežiūra skiriama 6-18 m. vaikams,  gyvenantiems ir deklaravusiems gyvenamąją vietą Klaipėdos rajono savivaldybėje. Paslauga NEMOKAMA.

Paslaugų gavėjai

 • Socialinę riziką patiriantys vaikai nuo 6 iki 18 m. ir jų šeimos;
 • Vaikai nuo 6 iki 18 m. iš socialinę riziką patiriančių šeimų ir jų šeimos;
 • Vaikai su negalia nuo 6 iki 18 m. ir jų šeimos;
 • Kiti vaikai nuo 6 iki 18 m. ir jų šeimos (likę be tėvų globos vaikai ir kt.).

Kur kreiptis

Norint gauti socialines paslaugas prašymą-paraišką vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugai gauti raštu pateikia vaiko tėvai (vienas iš tėvų) ar kiti įstatyminiai vaiko atstovai Priekulės socialinių paslaugų Vaikų dienos centre (adresu: Klaipėdos g. 6, Priekulė, tel. +370 659 72096) arba gali kreiptis į Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos seniūnijų socialinio darbo organizatorius pagal deklaruotą gyvenamąją vietą.

Audrys Petras Butkevičius +370 634 54513 (Agluonėnų, Judrėnų, Priekulės, Veiviržėnų seniūnijos);

Aurė Kantakevičienė +370 634 63861 (Dauparų – Kvietinių, Endriejavo, Gargždų, Vėžaičių seniūnijos);

Agnė Narbutaitienė +370 634 88365 (Dovilų, Kretingalės, Sendvario seniūnijos).

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti:

 • Užpildyta prašymo gauti vaikų dienos socialinę priežiūrą forma (SP-8, patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro);
 • Vaiko asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (vaiko gimimo išrašas, pasas ar asmens tapatybės kortelė);
 • Vaiko sveikatos pažyma apie vaiko sveikatos būklę;
 • Vieno iš tėvų asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 • Kiti svarbūs dokumentai (vaiko su negalia nustatymo dokumentai; pažyma dėl specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo; specialistų rekomendacijos ir pan.).

Sprendimą dėl vaikų dienos socialinės priežiūros skyrimo / neskyrimo / nutraukimo priima Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Sveikatos ir socialinės apsaugos skyrius.

VAIKŲ DIENOS CENTRO DARBO LAIKAS:

I-IV 08.00 – 17.00       V 08.00 – 15.45

Išsamesnė informacija teikiama telefonais: +370 45 4011; +370 659 72096

Skip to content