Menu Close

Integralios pagalbos teikimas Klaipėdos rajone

2019-07-05

Žmonės, kurie prižiūri neįgalius asmenis, puikiai žino, kokia jiems svarbi sava aplinka ir savi namai. Siekiant užtikrinti kuo geresnes sąlygas ir orų gyvenimą namuose slaugomiems neįgaliems vaikams, neįgaliems darbingo amžiaus ir senyvo amžiaus asmenims, Priekulės socialinių paslaugų centras nuo 2017 m.  spalio 31 d. vykdo projektą „Integralios pagalbos teikimas Klaipėdos rajone“. Aptarnaujami namuose asmenys džiaugiasi Klaipėdos rajone atsiradusia paslauga. Pagalba namuose suteikia neįgaliųjų artimiesiems bent truputį atokvėpio, leidžia jaustis saugiai, paliekant savo neįgalų artimąjį specialistų priežiūrai.

Projekto tikslas – suteikti integralią pagalbą (dienos socialinę globą) namuose neįgaliems vaikams, neįgaliems darbingo amžiaus ir senyvo amžiaus asmenims bei konsultacinę pagalbą jų šeimų nariams Klaipėdos rajone. Integrali pagalba – tai visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu asmens namuose. Socialinis darbuotojas ir jo padėjėjai informuoja, konsultuoja socialiniais klausimais, padeda pasirūpinti asmens higiena, pamaitina, pagamina maistą, padeda susitvarkyti buitį, rūpinamasi kompensacinės technikos priemonių gavimu ir kt. Slaugytojas, jo padėjėjai konsultuoja ir informuoja sveikatos priežiūros klausimais, teikia pagalbą slaugant. Slaugytojas atlieka injekcijas į veną, raumenis, prijungia lašinės sistemą, prižiūri žaizdas, pragulas, matuoja arterinį kraujo spaudimą, prižiūri, kaip vartojami vaistai, rūpinasi pragulų profilaktika ir kt. Kineziterapeutas padeda atlikti pasyvius ar aktyvius fizinius pratimus, moko judėti. Psichologas teikia individualias psichologines konsultacijas ne tik paslaugas gaunantiems klientams, bet ir jų artimiesiems. Taip pat padeda nukreipti kliento dėmesį nuo kūno diskomforto, fizinio skausmo. Tam naudoja relaksacinius atsipalaidavimo užsiėmimus su įvairiomis priemonėmis – muzika, šviesos efektais, kvapais.

Dienos socialinė globa teikiama iki 8 valandų per dieną iki 5 kartų per savaitę asmens namuose. Valandų poreikį, apsilankę pas būsimą klientą namuose (suderinę laiką su pageidaujančiu gauti paslaugas asmeniu, jo globėju, rūpintoju arba asmenį atstovaujančiu suaugusiu šeimos nariu), nustato socialinis darbuotojas ir slaugytojas.

Projekto įgyvendinimo metu iki 2019 m. birželio mėn. integrali pagalba (dienos socialinė globa) namuose buvo suteikta 47 neįgaliems darbingo amžiaus ir senyvo amžiaus asmenims. Integralios pagalbos namuose gavėjai – asmenys, kurių deklaruota gyvenamoji vieta yra Klaipėdos rajone. Viso projekto įgyvendinimo laikotarpiu paslaugos teiktos šiose seniūnijose: Priekulės, Veiviržėnų, Sendvario, Kretingalės, Dovilų, Vėžaičių.

2019 m. gegužės mėn. Priekulės socialinių paslaugų centras pasirašė sutarties Nr. 08.4.1-ESFA-V-418-04-0017/P1 su Europos socialinio fondo agentūra keitimą, kuriuo įsipareigoja teikti integralios pagalbos (dienos socialinės globos) paslaugas Klaipėdos rajone iki 2020 m. kovo mėn.

Klaipėdos rajono savivaldybės taryba pritarė, kad Priekulės socialinių paslaugų centras, įvykdęs projektą „Integralios pagalbos teikimas Klaipėdos rajone“, finansuojamą Klaipėdos rajono savivaldybės biudžeto lėšomis ir Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, teiktų integralios pagalbos (dienos socialinės globos) paslaugas asmens namuose Savivaldybės biudžeto lėšomis.

Jeigu slaugote artimąjį ar pažįstate žmogų, kuriam reikia pagalbos slaugant ir prižiūrint neįgalųjį, kviečiame pasinaudoti integralios pagalbos (dienos socialinės globos) paslaugomis į namus. Asmenys, pageidaujantys gauti išsamią informaciją apie integralios pagalbos paslaugas, gali kreiptis į Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių (Klaipėdos g. 2, Gargždai), tel. (8 46) 47 20 18; Priekulės socialinių paslaugų centrą (Naujoji g. 5A, Priekulė), tel. (8 46) 45 40 11, mob. tel. (8 673) 55885 arba ir į deklaruotos gyvenamosios vietos seniūnijų socialinius darbuotojus.

Socialinė darbuotoja Jolanta Laurinavičienė

Skip to content