Menu Close

PRIEKULĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS VYKDO PROJEKTĄ “INTEGRALIOS PAGALBOS TEIKIMAS IR PLĖTRA LIETUVOS SAVIVALDYBĖSE”

2023-02-08

2023 m. sausio mėn. Europos socialinio fondo agentūra ir Priekulės socialinių paslaugų centras sudarė partnerystės sutartį dėl projekto „Integralios pagalbos teikimas ir plėtra Lietuvos savivaldybėse“ Nr. 07-003-P-0001 vykdymo. Projektas finansuojamas 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos „Europos socialinio fondo +“ ir 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos bendrojo finansavimo lėšomis.

Šis projektas sudaro galimybę tęsti integralios pagalbos (dienos socialinės globos ir slaugos) teikimą  Klaipėdos rajono gyventojams. Projekto trukmė: 2023 m. sausio 2 d. – 2026 m. gruodžio 31 d. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu integralią pagalbą planuojama suteikti ne mažiau 50 asmenų.

Projekto tikslas – suteikti integralią pagalbą (socialinę globą ir slaugą) vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims Klaipėdos rajone.

Integrali pagalba susideda iš dviejų dalių:

  • Dienos socialinė globa asmens namuose – tai visuma socialinių paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė pagalba namuose dienos metu;
  • Slauga asmens namuose – tai asmens sveikatos priežiūros paslaugos, teikiamos asmeniui namuose, siekiant užtikrinti paslaugų prieinamumą ir tęstinumą, tenkinant asmens slaugos poreikius namų sąlygomis.

Projekto veiklos:

1. Integralios pagalbos teikimas vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims jų namuose;

2. Integralios pagalbos teikimas savivaldybių įstaigose, kuriose įgyvendinamos ikimokyklinio ugdymo programos ikimokyklinio amžiaus vaikams su negalia (iki 7 m.);

3. Vaikus su negalia, suaugusius asmenis su negalia, senyvo amžiaus asmenis namuose prižiūrinčių asmenų parengimas juos prižiūrėti (pagalba prižiūrint patiems) (iki 5 val. konsultacijų projekto įgyvendinimo laikotarpiu vienam iš prižiūrinčių asmenų);

4. Psichologinės pagalbos teikimas integralios pagalbos gavėjams, juos prižiūrintiems asmenims, integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams (iki 5 val. konsultacijų projekto įgyvendinimo laikotarpiu vienam asmeniui ar šeimai;

5. Integralią pagalbą teikiančių mobiliųjų komandų narių kompetencijų, profesinės kvalifikacijos tobulinimas;

6. Integralią pagalbą teikiančių mobiliųjų komandų aprūpinimas slaugos priemonėmis, įranga, įrenginiais (darbo priemonėmis, reikalingomis integraliai pagalbai teikti) ir transporto priemonėmis (transporto priemonės nuoma, transporto išlaidų kompensavimas);

7. Neformalios pagalbos skatinimo renginių (darbuotojams, teikiantiems integralią pagalbą, šeimos ir bendruomenės nariams) organizavimas;

8. Metodinės pagalbos teikimas integralios pagalbos teikėjui, jam įgyjant licencijas, higienos pasus bendruomeninei ir (ar) bendrosios praktikos slaugai teikti (jei integralią pagalbą teikiančioje įstaigoje jų nėra).

Paslaugos teikiamos mobilios komandos principu. Komandą sudaro: socialinių paslaugų srities  darbuotojai ir sveikatos priežiūros specialistai (socialinis darbuotojas, individualios priežiūros darbuotojai, psichologas, slaugytojas, slaugytojo padėjėjai,  kineziterapeutas).

Numatoma, kad projekto vykdymo metu bus suteiktos integralios pagalbos (socialinės globos ir slaugos) namuose paslaugos ne mažiau 50 gavėjų, patenkinti gyvybiškai svarbūs vaikų su negalia, suaugusių asmenų su negalia  ir senyvo amžiaus asmenų poreikiai, užtikrintas šeimos narių konsultavimas jiems rūpimais klausimais, suteikta psichologinė pagalba gavėjams, artimiesiems ir darbuotojams, pakelta darbuotojų profesinė kvalifikacija, paskatintas šeimos narių ir bendruomenės įsitraukimas į neformaliosios pagalbos teikimą.

Suinteresuotus asmenis dėl paslaugų ir išsamesnės informacijos prašome kreiptis į Priekulės socialinių paslaugų centrą, adresu Naujoji g. 5A, Priekulė  arba telefonais 8 673 55885, 8 684 47408, (8 46) 454011, el. p. priekulesspc@gmail.com

Skip to content