Menu Close

Atskirai, bet kasdien kartu…

2020-05-14

Nuotolinis darbas, trukęs 2 mėnesius. Tai laikas naujiems iššūkiams, naujoms patirtims, naujoms gyvenimiškoms pamokoms. Laikas, kurio metu turėjome priimti daug savarankiškų sprendimų, kurie pagerintų paslaugų gavėjų psichologinę ir fizinę sveikatą, jų buitį. Visas darbuotojų dėmesys buvo nukreiptas būtent į mūsų žmones – konsultavimas, atstovavimas, tarpininkavimas, pokalbiai,nuraminimai, patarimai, motyvavimas. Nė vienas neliko neišklausytas, nes bendravimas su darbuotoju Jiems buvo labai svarbu. Nuotoliniu būdu, pasitelkiant visas informacines technologijas, buvo suburtos dvi užimtumo grupės – jaunimui ir moterims. Užsiėmimai vyko kasdien, paslaugų gavėjai buvo itin aktyvūs ir geranoriški. Mankštos, šokiai, žaidimai, įvairios paskaitos, protmūšiai, biblioterapijos, meditacijos, relaksacijos, paprastas nuoširdus bendravimas. Per du mėnesius atradome naujų ryšių su kitomis institucijomis; sulaukėme viešnios iš Klaipėdos; įsitraukėme į du naujus projektus – programas, kuriose dalyvausime, grįžę į įstaigą. Antra, ne mažiau atsakinga nuotolinio darbo dalis – projekto „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“ plano diegimas. Svarbu paminėti ir tai, kad po užimtumo su paslaugų gavėjais, viena darbuotoja likusį laiką skyrė apsauginių kaukių siuvimui. Neužmiršom ir savęs – penkios darbuotojos dalyvavome skirtinguose nuotoliniuose mokymuose, kurių metu tobulinome savo kvalifikaciją, o naujai gautas žinias pritaikysime socialiniame darbe. Naujos patirtys naudingos, bet mes visi norime bendrauti gyvai savo įstaigoje. Norisi tikėti, kad su visais iškilusiais sunkumais, problemomis susitvarkėme, nes nuotolinio darbo komanda dirbo vieningai ir atsakingai . Ačiū visiems, kas mums padėjo, kas mus motyvavo ir parėmė šiame gan sudėtingame gyvenimo ir darbo etape.

Socialinė darbuotoja Jūratė Jovaišienė

{gallery}20.05.191{/gallery}

Skip to content