Menu Close

DĖL SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO KARANTINO METU

Pateikiame informaciją, kokia tvarka bus teikiamos socialinės paslaugos Klaipėdos rajone jų gavėjams karantino metu.

PRIEKULĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

Centro administracijos darbas organizuojamas tik nuotoliniu būdu.
Informacija telefonu: 8 46 45 40 11, +370 673 55885, +370 684 47408
El. paštas:
priekulesspc@gmail.com

I−IV − nuo 8.00 iki 17.00 val.
V − nuo 8.00 iki 15.45 val.

PRIEKULĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO VAIKŲ DIENOS CENTRAS

Karantino metu socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugos įstaigoje vaikams neteikiamos. Darbas organizuojamas tik nuotoliniu būdu.

Informacija telefonu: +370 673 55885,

Psichologo konsultacija telefonu: +370 659 72137

El. paštas: priekulesspc@gmail.com; pspc.mazonaite.stepanova@gmail.com

PRIEKULĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS CENTRAS

Karantino metu dienos socialinės globos paslaugos įstaigoje lankytojams neteikiamos. Konsultacijos vykdomos nuotoliniu būdu.

Informacija telefonu: +370 659 72129

El. paštais: pspc.jovaisiene@gmail.com; pspc.sertvytiene@gmail.com;

Psichologinė pagalba el. paštu: pspc.almanaite@gmail.com

Dienos socialinė globa asmens namuose (integrali pagalba), veikla organizuojama įprastu režimu, laikantis visų karantino sąlygų.

Informacija telefonais: +370 673 55885, +370 659 70918

Psichologinė pagalba +370 659 72137

El. paštais: priekulesspc@gmail.com, integrali.laurinaviciene@gmail.com

Transporto organizavimo paslaugos (į hemodializes) organizuojamos įprastu režimu, laikantis visų karantino sąlygų

Informacija tel. +370 673 55885

KLAIPĖDOS RAJONO PARAMOS ŠEIMAI CENTRAS
Centro administracijos darbas organizuojamas nuotoliniu būdu.
Informacija telefonu: (8 46) 47 19 50, +370 618 26707
El. paštu:
paramoscentras@gmail.com
I−IV − nuo 8.00 iki 17.00 val.
V − nuo 8.00 iki 17.00 val.

BENDRUOMENINIAI ŠEIMOS NAMAI veiklą organizuoja nuotoliniu būdu.
Informacija telefonu: +370 675 92 176 (bendruomeninių šeimos namų koordinatorė)
El. paštu:
centras.projektai@gmail.com

ATVEJO VADYBOS IR DARBO SU ŠEIMOMIS VEIKLA organizuojama intensyviau nei įprastai, tačiau nuotoliniu būdu, esant krizinei situacijai šeimoje – įprastu režimu, laikantis visų karantino sąlygų. Atvejo vadybos posėdžiai organizuojami nuotoliniu būdu.

Informacija telefonu: (8 46) 47 19 50
El. paštu:
paramoscentras@gmail.com 

Aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis neįgaliesiems karantino metu neteikiamas. Informacija telefonu: (8 46) 47 19 50

Aprūpinimas maisto produktais. Kiekvieną ketvirtadienį ir penktadienį nuo 10 val. iki 12 val. ruošiami maisto paketai ir išnešiojami gavėjams.

GARGŽDŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

Centro administracijos darbas organizuojamas tik nuotoliniu būdu.
Informacija telefonu: 8 46 47 02 02, +370 686 33702

El. paštu:
gargzduspc@gmail.com

I−IV − nuo 8.00 iki 17.00 val.
V − nuo 8.00 iki 16.45 val.

GARGŽDŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO KRIZIŲ CENTRAS

Veikla organizuojama įprastu režimu, laikantis visų karantino sąlygų. Lankytojai į Krizių centrą neįleidžiami. Konsultacijos vykdomos nuotoliniu būdu, esant krizinei situacijai – įprastu režimu, laikantis visų karantino sąlygų.

Informacija telefonu: +370 677 73 032

Psichologo konsultacija telefonu: +370 866 43 2595

El. paštas: gargzduspc@gmail.com

GARGŽDŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS CENTRAS

Karantino metu dienos socialinės globos paslaugos įstaigoje lankytojams neteikiamos. Konsultacijos vykdomos nuotoliniu būdu.

Informacija telefonu: +370 686 33702

Psichologo konsultacija telefonu: +370 868 323934

El. paštu: gargzduspc@gmail.com

GARGŽDŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO DIENOS SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS CENTRAS

Karantino metu dienos socialinės priežiūros paslaugos įstaigoje lankytojams neteikiamos.

Konsultacijos vykdomos nuotoliniu būdu.

Informacija telefonu: +370 686 33702

Psichologo konsultacija telefonu: +370 868 323934

El. paštu: gargzduspc@gmail.com

GARGŽDŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO VAIKŲ DIENOS CENTRAS

Karantino metu socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugos įstaigoje vaikams neteikiamos. Darbas organizuojamas tik nuotoliniu būdu.

Informacija telefonu: +370 868 33702

Psichologo konsultacija telefonu: +370 868 323934

El. paštas: gargzduspc@gmail.com

GARGŽDŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO PADALINYS GLOBOS CENTRAS
Karantino metu paslaugos įstaigoje lankytojams neteikiamos. Konsultacijos vykdomos nuotoliniu būdu.
Informacija telefonu: +370 683 23943
El. paštu:
gc.bendikaite@gmail.com

Informacija telefonu: +370 673 51519

El. paštu: gc.baceviciute@gmail.com

Informacija telefonu: +370 868 33702

El. paštu: gc.dauksiene@gmail.com

Psichologo konsultacija telefonu: +370 866 432595

El. paštu: gc.kurlinkas@gmail.com

GARGŽDŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO PADALINYS NAKVYNĖS NAMAI

Veikla organizuojama įprastu režimu, laikantis visų karantino sąlygų. Lankytojai į Nakvynės neįleidžiami.

Informacija telefonu: +370 686 73032

El. paštas: gargzduspc@gmail.com

LAPIŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA (bendruomeniniai globos namai)
Dirba įprastu režimu, laikantis karantino sąlygų. Lankytojai į vaikų globos namus neįleidžiami.
Informacija telefonu: +370 618 10045
El. paštu:
skuodasalgirdas@gmail.com

VILIAUS GAIGALAIČIO GLOBOS NAMAI
Dirba įprastu režimu, laikantis karantino sąlygų. Nauji gyventojai į globos namus nepriimami. Lankytojai į globos namus neįleidžiami.
Informacija telefonu: +370 685 33 229

El. paštu: info@gaigalaitis.lt

Dienos socialinės globos, pagalbos namuose ir integralios pagalbos paslaugos. Karantino laikotarpiu bus teikiamos tik gyvybiškai svarbios paslaugos: aprūpinimas maistu, medikamentais. Asmens higienos paslaugos pagal galimybes mažinamos, kreiptasi į artimuosius dėl pagalbos užtikrinimo neįgaliųjų būtiniausiems poreikiams tenkinti. Informacija telefonais: pagalba į namus, dienos socialinė globa, tel. +370 618 26707, integrali pagalba +370 673 55885

Dienos socialinės globos paslaugos neįgaliesiems institucijoje. Laikantis karantino reikalavimų paslaugos neteikiamos, tačiau esant būtinybei galima sudaryti asmenų grupę (ne daugiau 5 asmenų) ir teikti paslaugas institucijoje.

Informacija telefonu: Gargždų socialinių paslaugų centras +370 686 33702;

Priekulės socialinių paslaugų centras +370 673 55885.

Dėl socialinių paslaugų poreikio vertinimo. Karantino metu asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikis pagal galimybes bus vertinamas nuotoliniu būdu, su pačiu asmeniu asmeniškai arba su artimaisiais aptariant individualius asmens pagalbos poreikius ir jų intensyvumą, šeimos narių, artimųjų galimybes aprūpinti. Informacijos kreiptis į savo deklaruotos gyvenamosios vietos seniūnijos socialinį darbuotoją.

Dėl asmens gebėjimų priimti kasdienius sprendimus vertinimo. Asmens, gyvenančio bendruomenėje, gebėjimų priimti kasdienius sprendimus vertinimas atidedamas iki karantino pabaigos, apie tai informuojant teismą.

Informacija telefonu: +370 616 83353.

Dėl specialiųjų poreikių vertinimo. Asmens veiklos ir gebėjimų dalyvauti vertinimo klausimynas pildomas susisiekus su šiais asmenimis ar jų atstovais telefono ryšio priemonėmis ar el. paštu, jei specialieji poreikiai vertinami senatvės pensijos amžių sukakusiam asmeniui, gaunančiam paslaugas socialinės globos įstaigoje, palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje ar asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, klausimynas pildomas bendraujant su šių įstaigų socialiniais darbuotojais. Informacija telefonu: +370 656 21655.

Pagalba izoliuotiems namuose ir laikino apgyvendinimo įstaigose. Informacija teikiama registruojantis telefonu: +370 684 20433.

Skip to content