Menu Close

Paslaugų tęstinumas už įstaigos ribų

2022-05-06

Priekulės socialinių paslaugų centras užtikrina papildomų paslaugų tęstinumą už įstaigos ribų

centrą lankantiems paslaugų gavėjams, kuriems iškyla poreikis. Papildomos paslaugos teikiamos,

priklausomai, nuo bėgant laikui, besikeičiančių paslaugų gavėjų sveikatos problemų ir/ar

reikalavimų. Jie yra supažindinti ir žino, kad turi teisę pasinaudoti ir galimybę gauti paslaugas

kitose įstaigose. Paslaugų tęstinumas užtikrinamas ir teikiama reikiama pagalba, gerinant

paslaugų gavėjų gyvenimo kokybę bei jų savarankiškumą. Su papildomas paslaugas

teikiančiomis įstaigomis vyksta nuolatinis tarpusavio bendradarbiavimas.

Pateikiame vieną iš pavyzdžių, kaip centro suaugęs asmuo su negalia, dėka Klaipėdos

kurčiųjų bendruomenės atstovų, kiekvienos savaitės antradienio dieną save realizuoja,

išvykdamas į Klaipėdą. Šioje bendruomenėje vyksta įvairūs susitikimai, renginiai, pokalbiai,

darbo paieškos pagal asmenų negalios specifiškumą. Iš Klaipėdos kurčiųjų bendruomenės,

paslaugų gavėjas sugrįžta pilnesnis žinių, įgytos, jam reikalingos specifinės patirties. Stebime,

kad tai plečia paslaugų gavėjo socialinius ryšius, didina socialinę integraciją, vysto socialinius

įgūdžius, komunikabilumą, draugų ir bendraminčių ratą. Paslaugų gavėjas vertina save

pozityviau, savo gebėjimus, šeimos narius, jį supančią aplinką. Mūsų, centro bendruomenę, tai

labai džiugina, kad yra plečiamas paslaugų gavėjo akiratis, jam suteikiamos geros emocijos.

Esame dėkingi bendradarbiaujančių įstaigų darbuotojams už aktyvų bendradarbiavimą,

nuoširdumą, empatiją.

Šiandieną Klaipėdos kurčiųjų bendruomenės nariams buvo suteikta galimybė dalyvauti įdomioje

išvykoje. Dalyvavo Klaipėdos priesgaisrinės gelbėjimo valdybos organizuotoje atvirų durų

dienoje. Visi norintys turėjo galimybę apžiūrėti priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos įrangą, stebėti,

kaip vyksta gelbėjimo darbai, degant kokiam tai objektui, arba, žmonių gelbėjimas iš

automobilių, patekusių į avariją ir kitokių krizinių situacijų. Viešnagės metu, priešgaisrinės

gelbėjimo tarnybos darbuotojai parodė vykstančius savo darbo procesus, jų turimą gelbėjimui

skirtą aprangą.

P.S. Įkeliame keletą foto iš įvykusios atvirų durų dienos Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo

valdyboje.

Direktoriaus pavaduoja socialiniams reikalams Irena Skrabienė

{gallery}22.05.01{/gallery}

Skip to content